Контакты

Специалист отдела обучения ОТ

Абукова Екатерина Олеговна

Телефон: +7 (343) 210-15-73

e-mail: otdel-ot@umco.ru